Trollingsked för till exempel laxfiske

Att vara på fisketur i syfte att fånga stora fiskar kräver speciella fiskeprylar. Trollingskedar är något som ofta används vid sportfiske, och då precis som namnet antyder, vid trolling. En trollingsked är ett lätt skeddrag som med fördel används för att fånga lax och öring. Skeddrag rör sig på samma sätt som en skadad eller förvirrad fisk, allt för att locka till sig rovfiskar; det gungar, vaggar, är sjunkande och saknar haksked. Dragen har fått sitt namn till följd av att man förr i tiden gjorde egna drag genom att ta en vanlig sked och borra hål igenom den.

1024px-Fishing_lureTrolling går ut på att man drar betet efter en motorbåt. Man kan med fördel sprida beten i sidled om båten med hjälp av paravaner samt på djupet med hjälp av djupriggar. På så sätt kan man fånga flera fiskar samtidigt. Det kan dock råda olika regler för fiske i olika sjöar, så det gäller att ta reda på dessa i förväg. Exempelvis kan det handla om hur många spön man får använda samtidigt i en båt; vanligtvis är det tio spön per båt som gäller. I Östersjön finns dock ingen sådan begränsning. Att fiska med många spön och beten ger en stim-effekt och lockar till sig fiskar som äter stimfisk. Metoden är populär i Sverige likväl som i de andra nordiska länderna. Vanligen är det lax och öring man fiskar på detta sätt. Förutom trollingskedar är det vanligt att man använder wobbler, men även betesfisk har blivit populärt.

En paravan är ett fiskeredskap som även kallas pulka och den är gjord av plast eller trä. Paravaner som används för att fiska i sidled kallas sidoparavaner. Vanligen har man paravaner på båtens båda sidor varpå man fäster fiskespönas linor i paravanens lina. Paravanerna kan ställas in på olika sätt beroende på vilken vinkel man vill ha i förhållande till båten. När fisken sedan väl hugger så lossnar fiskespöets lina från paravanens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *