Trollingfiske och stora fiskar

Trollingfiske är ett vanligt sätt att komma åt stora fiskar på. Man fiskar med många spön och släpar betena efter en motorbåt med hjälp av diverse sportfiskeredskap. Det är lätt att tro att man använder många spön för att få många fiskar på en gång, men riktigt så enkelt är det inte. Stora fiskar nappar inte så enkelt och samtidigt, även om det kan hända, den egentliga anledningen är att få napp överhuvud taget.

Trolling ProfileTrolling är släpfiske efter båt som kan delas in i tre dimensioner: område, djup och bete. Man försöker fiska på stora områden, många olika djup och med varierande beten. A och O är att ha smidiga, lätthanterliga och effektiva fiskeredskap som underlättar spridningen av beten. Att ha många beten på samma plats är inte meningsfullt, det enda som ökar chanserna att få napp är att sprida de olika betena inom ett område och på olika djup.

Fiskar som håller till vid botten

En typ av trolling är att följa botten med betena, en fisk som är bottenbunden är till exempel gäddan. Så, att följa djupkurvor i bottentopografin är ett måste för att kunna få den där extra stora gäddan att nappa.

Att fiska pelagiska rovfiskar

Vid trolling kan man också vara ute efter så kallad pelagisk fisk, såsom havsöring och lax. Med pelagisk menas att fiskarna lever i öppet hav och fria vattenmassor, inte vid bottenskikt eller kustvatten. Under denna pelagiska trolling är den stora utmaningen att finna de rätta djupen för sina beten. Man kan aldrig riktigt veta var de pelagiska fiskarna står någonstans.

Oavsett vilken metod man använder och vilken fisk man är ute efter så är det viktigt att ha de rätta redskapen, och att kunna hantera dem på ett korrekt sätt. Fiskeredskapen gör så att betena hamnar på ett visst djup och/eller ett specifikt avstånd från båten, i sidled. Sedan är det upp till dig som fiskare att ta båten till stället där fisken håller till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *